Tag Archives: ออรัลเซ็ก

ข้อดีที่ควรรู้ของการออรัลเซ็กส์

by ,
ข้อดีที่ควรรู้ของการออรัลเซ็กส์

ข้อดีที่ควรรู้ของการออรัลเซ็กส์

หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าการออรัลเซ็ก ก็มีส่วนสำคัญมากมายจนเทียบเท่ากับการมีเซ็กกันหนึ่งครั้งเลยทีเดียว เนื่องจากมีผลวิจัยมาแล้วว่า ร้อยละ 70% ของคู่รักที่มีการทำออรัลเซ็กให้กัน จะเป็นคู่รักที่มีความสุขมากกว่า เพราะการออรัลหรือการทำรักกันด้วยปากนั้น จะช่วยเพิ่มความเสียวซ่านและอารมณ์ในการวอม ก่อนที่จะเผด็จศึกจริงบนเตียงได้ดี ทั้งยังทำให้ลดปัญหานกเขาไม่ขั้นได้ดีมากอีกด้วย เพราะการออรัลจะช่วยทำให้ระดับความเสียวและความตื่นตัวของผู้คงที่ อวัยวะกล้ามเนื้อจะเกร็งอยู่ตลอด เสมือนบริหารร่างกายในส่วนนั้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้นอกจากนั้นแล้ว การออรัลยังมีข้ออีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น Continue reading